HP Wireless Button Driver

HP Wireless Button Driver 1.1

Miễn phí
Makes the wireless button functional for supported HP notebooks
Người dùng đánh giá
4.2  (130 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Phiên bản mới nhất:
1.1.2.1 (Xem tất cả)
Công ty phát triển:
Hewlett-Packard
Makes the connection between your operating system and the wireless button for HP notebook models that have this embedded feature. The tool works with Windows 8.1 and fixes the problems the original installer, which came with the laptop, has with 32-bit operating systems.
HP Wireless Button Driver là một gói cung cấp bộ điều khiển cho phím bật tắt wifi của HP cho những dòng notebook được hỗ trợ, chạy dưới hệ điều hành được hỗ trợ. Ứng dụng hiện đang hỗ trợ cho Microsoft Window 8.1 và sửa chữa nơi mà trình cài đặt không thực hiện đúng các chức năng trên hệ thống chạy hệ điều hành Microsoft 8, phiên bản 32 bit.
Thông tin được cập nhật vào: